فروش ترموکوپل

درخواست نمونه رایگان

صنایع نیروگاهی

ترموکوپل تایپ K

Thermocouple Type KK

Protection Tube:
Mat. No: AISI 316
Element:
Double Element type K
Hot junction:
Ungrounded
Mineral Insulated gauge:
MgO

Sheath Mat: Inconel 600
OD: 6 m
Process connection:
​​​​​​​1" GAS m
Length immersion:
250 mm
Total length:
​​​​​​​380 mm


Thermocouple Type K or J

Protection Tube:
Mat. No: SS316
OD: 9 mm
​​​​​MProcess conection:
​​​​​​​1/2 NPT

Length:​​​​​​​
364 mm


Thermocouple Type KKK

Element:
Triple element type K
Junction:
Ungrounded
​​​​​
Sheath:
6x21.5 mm AISI 316
Cable Mat:
Teflon
Fitting:
1/2" NMPm
Length:
6000 mm

ارسال درخواست نمونه
مشخصات فنی
درخواست نمونه رایگان
ترموکوپل تایپ J
ارسال درخواست نمونه
مشخصات فنی
درخواست نمونه رایگان
ترموکوپل سه کانال یاتاقان
ارسال درخواست نمونه
مشخصات فنی
درخواست نمونه رایگان

Order Code: OT02

Order Code: OT03

Order Code: OT07 or 8

Thermocouple Type KK

Order Code: OT04

Protection Tube:
Mat. No: AISI 316
Element:
Double Element type K
Hot junction:
Ungrounded
Mineral Insulated gauge:
MgO

Sheath Mat: Inconel 600
OD: 6 m
Process connection:
​​​​​​​1"
Length immersion:
250 mm
Total length:
​​​​​​​600 mm


مشخصات فنی
درخواست نمونه رایگان

Protection Tube:
Mat. No: AISI 316
Element:
Double Element type K
Hot junction:
Ungrounded
Mineral Insulated gauge:
MgO

Sheath Mat: Inconel 600
OD: 6 m
Process connection:
​​​​​​​1"
Total length:
​​​​​​​1750 mm


Thermocouple Type KK MBR

Order Code: OT06

مشخصات فنی
درخواست نمونه رایگان