انواع غلاف ترموکوپل

غلاف های ترموکوپل به موارد زیر تقسیم می شوند:

استیل

استیل ۳۰۴ : این استیل پر کاربردترین آلیاژ استیل است. به دلیل قیمت مناسب و همچنین مقاومت در برابر دما و خورندگی نسبی. (رنج دمایی : ۷۰۰درجه کوره ۱۰۰۰درجه ترموکوپل)
استیل ۳۰۹ : این استیل کاربر کمتری دارد و در ترموکوپل و کوره دمای ۸۵۰ مورد استفاده قرار میگیرد.
استیل ۳۱۰ یا استیل ۴۸۴۱: این استیل به دلیل مقاومت بسیار بالا در برابر خورندگی و بخصوص خورندگی سیمان در صنایع سیمان کاربرد زیادی دارد. (رنج دمایی بالا: ۱۲۰۰درجه کوره و ترموکوپل)

سوپرآلیاژها

با ترکیب فلزاتی از خانواده نیکل ساخته می شود. ویژگی های متمایز کننده اش هم شامل مواردی از قبیل بالا بودن مقاومت در برابر خورندگی و سایش است و نیز در دماهای بالا قابل استفاده میباشد.

اینکونل ۴۰۰ : ۱۶۰۰درجه
اینکونل ۶۰۰: ۱۷۰۰ درجه
اینکونل ۶۵۰: ۱۸۰۰درجه
اینکونل ۸۰۰: ۱۸۵۰درجه

سیلیکون کارباید

غلاف های جنس سیلیکون کارباید در برابر حرارت و خورندگی ناشی از ذوب فلزاتی مانند روی مقاومت خوببی دارن.

تفلون

غلاف های تفلونی به صورت کامل در برابر هرگونه اسید مقاوم هستند اما مقوامت آنها در برابر دما پایین بوده و ۲۰۰ درجه است.

تیتانیوم

غلاف های تیتانیوم مقاومت بالایی در برابر اسید و نمک دارند. مقاومت آنها در برابر دما نیز مطلوب بوده و در حدود ۸۰۰ درجه است.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها